Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14129
Title: Методика розслідування створення злочинної організації
Authors: Бобрик, К.Ю.
Keywords: злочинна організація
лідер
організатор
криміналістична характеристика
спосіб вчинення злочину
слідова картина
слідча ситуація
комплексна методика розслідування
Issue Date: 2015
Publisher: Національна академія внутрішніх справ
Citation: Бобрик К. Ю. Методика розслідування створення злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. Ю. Бобрик ; кер. роботи І. О. Ієрусалімов ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 19 с.
Abstract: У роботі досліджено історичні аспекти боротьби зі створенням злочинних організацій, надано їх криміналістичну характеристику та визначено обставини, які підлягають встановленню та доказуванню при розслідуванні даного виду злочинів. Розкрито процес виявлення злочинних організацій, основні напрями слідчої діяльності на окремих етапах розслідування у залежності від типових слідчих ситуацій. Особливу увагу приділено висуванню версій та плануванню, а також тактиці проведення окремих слідчих (розшукових) дій і використанню спеціальних знань при розслідуванні створення злочинної організації. Результатом дисертації є підготовка комплексу криміналістичних рекомендацій, які спрямовані на забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, зокрема, на викриття організатора (лідера) та активних членів злочинних організацій, доведення їх винуватості у вчиненні злочинів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14129
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobryk_2015.pdf831,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.