Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14127
Title: Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень
Authors: Балонь, А.Б.
Keywords: методика
розслідування
злочини
використання службових повноважень
службова особа
слідчі ситуації
вербальні слідчі (розшукові) дії
нонвербальні слідчі (розшукові) дії
Issue Date: 2015
Publisher: Національна академія внутрішніх справ
Citation: Балонь А. Б. Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Б. Балонь ; кер. роботи В. К. Весельський ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с.
Abstract: У дисертації розроблені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень. Вирішено такі завдання: висвітлено історіографію та зарубіжний досвід розслідування; сформовано криміналістичну характеристику злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень; охарактеризовано вказані злочини та наведено їх криміналістичну класифікацію; визначено способи вчинення злочинів та утворювану слідову картину; охарактеризовано типову особу злочинця; розкрито особливості початку досудового розслідування; окреслено обставини, що підлягають встановленню та типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування; розкрито засади взаємодії слідчого з оперативними підрозділами; розкрито особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14127
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balon_2015.pdf860,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.