Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13983
Title: Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків
Authors: Аркуша, Л.І.
Keywords: організована злочинність
організована злочинна діяльність
корупція
корумповані зв’язки
методика виявлення і розслідування
встановлення корумпованих зв’язків
взаємодія при виявленні і розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань
Issue Date: 2002
Citation: Аркуша Л. І. Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л. І. Аркуша ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 19 с.
Abstract: Дисертацію присвячено криміналістичним проблемам методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків. У роботі надано удосконалене поняття організованої злочинної діяльності, визначено поняття її криміналістичної характеристики і структура загальної і частинної криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності із розгляданням окремих елементів, що систематизовані в блоки. Сформульовано поняття методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків, представлена рівнева система цієї методики і структура її складових, що включає специфічні елементи. Визначено поняття “корумпованих зв’язків”, систематизовані умови їх виникнення, розвитку й існування, а також сфери, рівні і механізм встановлення корумпованих зв’язків ОЗФ. Виділені ознаки, наявність яких у залежності від сфери діяльності дозволяє висунути припущення або стверджувати існування корумпованих зв’язків ОЗФ. Дана рівнева система організації пошукової діяльності по виявленню організованих злочинних формувань, що володіють корумпованими зв’язками, та визначені основні тактичні напрямки виявлення їх діяльності. Виділені і систематизовані типові слідчі ситуації, що складаються в ході розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв’язками, сформульовані напрямки і пропозиції для їх вирішення та визначені способи протидії слідству і деякі заходи для їх нейтралізації. Вивчені форми і механізми міжнародного співробітництва в процесі попередження, виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, елементом якої є корумповані зв'язки, і висловлені пропозиції для їх удосконалення.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13983
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkusha_2002.pdf905,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.