Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13428
Title: Історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне доказування у вітчизняній науці кримінального процесу
Other Titles: Историческое развитие представлений об уголовном процессуальном доказывании в отечественной науке уголовного процесса
Historical development of ideas about criminal procedural proof in domestic science of the criminal process
Authors: Вапнярчук, В.В.
Vapnyarchuk, V.V.
Keywords: доказування
пізнавальний підхід до доказування
діяльнісний підхід до доказування
комплексний підхід до доказування
комплексно-системний підхід до доказування
доказывание
познавательный подход к доказыванию
деятельностный подход к доказыванию
комплексный подход к доказыванию
комплексно-системный подход к доказыванию
evidence
cognitive approach to evidence
activity approach to proof
comprehensive approach to evidence
comprehensive system approach to evidence
Issue Date: 2017
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Вапнярчук В. В. Історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне доказування у вітчизняній науці кримінального процесу / В. В. Вапнярчук // Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції : 1 Харків. кримінал. процесуал. полілог : присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Ю. М. Грошевого (м. Харків, 16 груд. 2016 р.). – Харків, 2017. – С. 115–123.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13428
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vapnyarchuk_115-123.pdf502,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.