Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12374
Title: Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком
Authors: Шевченко, Л.С.
Keywords: вища освіта України
вища освіта зарубіжних країн
науково-дослідна діяльність у вищих навчальних закладах
економічна діяльність вузів
фінансування вищої освіти
фінансова автономія вищих навчальних закладів
бюджет вузу
університети
університетська освіта
высшее образование Украины
высшее образование зарубежных стран
научно-исследовательская деятельность в вузах
экономическая деятельность вузов
финансирование высшего образования
финансовая автономия высших учебных заведений
бюджет вуза
университеты
университетское образование
Issue Date: 2016
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком : монографія / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 188 с.
Abstract: Монографія містить політико-економічне дослідження розвитку сучасної університетської освіти в Україні та країнах світу. Розкрито національні інтереси та сфери впливу держави у вищій освіті. Проаналізовано інноваційні пріоритети розвитку університетської освіти в Україні, зокрема можливості комерціалізації результатів інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності університетів, трансформації дослідницьких університетів у підприємницькі; транснаціоналізації та глобалізації вищої освіти. Охарактеризовано світовий досвід університетського стратегічного менеджменту та можливості його запровадження в Україні. Особливу увагу приділено прогнозуванню вищої освіти, маркетинг менеджменту, кадровому, фінансовому та репутаційному менеджменту університету. Для викладачів, науковців, студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі економіки освіти, усіх, хто цікавиться сучасними економічними та управлінськими проблемами вищої освіти в Україні.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12374
ISBN: 978-966-937-091-4
Appears in Collections:Монографії кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko_2016.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.