Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12372
Title: Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз
Authors: Шевченко, Л.С.
Гриценко, О.А.
Камінська, Т.М.
Keywords: безопасность человека
охрана здоровья (здравоохранение)
здравоохранение
безопасность жизнедеятельности
безопасность образования
безопасность труда
занятость населения
миграция рабочей силы
трудовая миграция
доходы населения
продовольственная безопасность
продовольственная политика
продовольственная проблема
продовольственное снабжение
жилищно-коммунальная политика
жилищно-коммунальная сфера
жилищно-коммунальное хозяйство
экономическая преступность
экономическая свобода
теневая экономика (тенизация экономики)
детенизация экономики
экономическая безопасность
безопасность человеческого развития
человеческое развитие
безпека людини
охорона здоров’я
безпека життєдіяльності
безпека освіти
безпека праці
зайнятість населення
міграція робочої сили
трудова міграція
доходи населення
продовольча безпека
продовольча політика
продовольча проблема
продовольче постачання
житлово-комунальна політика
житлово-комунальна сфера
житлово-комунальне господарство
економічна злочинність
економічна свобода
тіньова економіка (тінізація економіки)
детінізація економіки
економічна безпека
безпека людського розвитку
людський розвиток
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська / за ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2010. – 448 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню безпеки людського розвитку. Проаналізовано економічну природу, чинники і закономірності людського розвитку. Охарактеризовано безпеку людського розвитку в системі категорій національної безпеки. Виявлено джерела загроз і ризиків людського розвитку в Україні. Розкрито роль охорони здоров’я в убезпеченні життєдіяльності людини, сутність інформаційної, освітньої безпеки, безпеки зайнятості і трудового життя, безпеки у сфері формування доходів, забезпечення продовольством, у житлово-комунальній сфері. Обґрунтовано значення духовної безпеки людського розвитку. Для викладачів, науковців, фахівців у галузі управління соціально-економічними процесами, студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами людського розвитку та теорії соціально-економічної безпеки.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12372
ISBN: 978-966-458-111-7
Appears in Collections:Монографії кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko_2010.pdf2,77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.