Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1195
Title: Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. фак-ту № 8 денної форми навчання : електронне вид.
Authors: Марочкін, І.Є.
Москвич, Л.М.
Назаров, І.В.
Овчаренко, О.М.
Ковальова, Я.О.
Keywords: судові органи України
завдання до практичних занять
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. фак-ту № 8 денної форми навчання : електронне вид. / уклад. І. Є. Марочкін [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 11 с. - Б. ц.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1195
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_28.pdf319,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.