Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11178
Назва: The features of the state registration of objects which inseparably linked with the ground in foreign countries
Автори: Ihnatenko, lryna
Ключові слова: державна реєстрація
тривимірний кадастр
підземний простір
підземні об’єкти
кадастрова система
кадастрова реєстрація
государственная регистрация
трехмерный кадастр
подземное пространство
подземные объекты
кадастровая система
кадастровая регистрация
State Registration
three-dimensional cadastre
underground space
underground objects
cadastral system
cadastral registration
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Ihnatenko I. V. The features of the state registration of objects which inseparably linked with the ground in foreign countries / I. V. Ignatenko // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3, issue 2. – P. 280–285.
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовується необхідність переходу до тривимірної державної реєстрації прав на об’єкти, нерозривно пов’язані із землею на основі досвіду таких зарубіжних країн: Швеції, Норвегії, Нідерландів, Австралії, Данії, Російської Федерації. Оскільки один з головних недоліків двовимірного кадастру полягає у відсутності адекватного відображення підземних об’єктів. Це ускладнює постановку на кадастровий облік підземних будівель і споруд і, як наслідок, реєстрацію прав на них. Зроблено висновок, що починати, необхідно з побудови і схвалення державою єдиної концепції тривимірного кадастру та розвитку відповідного законодавства. На даний момент для України найбільш можливим є вживання певних тривимірних ознак в існуючій кадастровій системі, оскільки це не спричиняє за собою глобальних змін загальної структури земельно-кадастровій інформації, великих економічних витрат.
В статье обосновывается необходимость перехода к трехмерной государственной регистрации прав на объекты, неразрывно связанных с землей на основе опыта таких зарубежных стран: Швеции, Норвегии, Нидерландов, Австралии, Дании, Российской Федерации. Поскольку один из главных недостатков двумерного кадастра заключается в отсутствии адекватного отражения подземных объектов. Это затрудняет постановку на кадастровый учет подземных зданий и сооружений и, как следствие, регистрации прав на них. Сделан вывод, что начинать необходимо с создания государством единой концепции трехмерного кадастра и развития соответствующего законодательства. На данный момент для Украины наиболее возможно применение определенных трехмерных признаков в существующей кадастровой системе, поскольку это не влечет за собой глобальных изменений общей структуры земельно-кадастровой информации, больших экономических затрат.
Опис: The article substantiates the need to move to three-dimensional state registration of objects which inseparably linked with the ground based on the experience of foreign countries: such as Sweden, Norway, the Netherlands, Australia, of Denmark, Russian Federation. Since one of the main disadvantages of three-dimensional cadastre is the lack of adequate mapping of underground facilities, it complicates setting on cadastral records of underground buildings and, consequently, registration of rights to them. It is concluded that in the beginning, a state need to build and approve a single concept and three-dimensional cadastre of relevant legislation. Currently in Ukraine it is possible to use some three-dimensional features in the existing cadastral system because it does not entail a general structure of global change cadastre information large economic costs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11178
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри земельного та аграрного права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ignatenko_280-285.pdf746,95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.