Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10846
Title: Захист і безпека створення та використання доменного імені .ua в українському інформаційному просторі
Authors: Замковий, В.Л.
Keywords: доменне ім’я
торговельна марка
домен .ua
законодавче регулювання домену .ua
доменное имя
торговая марка
домен .ua
законодательное регулирование домену .ua
domain
trademark
domain .ua
legislative regulation of domain .ua
Issue Date: 2016
Citation: Замковий В. Л. Захист і безпека створення та використання доменного імені .ua в українському інформаційному просторі / В. Л. Замковий // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків, 2016. – С. 223–225.
Abstract: Проаналізовано основні питання процедури реєстрації та захисту доменних імен .ua. Розглянуто врегулювання на законодавчому рівні даних правовідносин і висунуто тезу про те, що це цілком договірні відносини і законодавець лише наводить дефініції певних понять. Звернено увагу на достатньо високу ціну доменного імені .ua за наявності складної процедури реєстрації і відсутності спеціальних механізмів захисту порівняно з іншими доменними іменами.
Проанализированы основные вопросы процедуры регистрации и защиты доменных имен .ua. Рассмотрено урегулирования данных правоотношений законодательством и выдвинут тезис о том, что это вполне договорные отношения и законодатель лишь дает дефиниции определенным понятием. Обращено внимание на достаточно высокую цену доменного имени .ua при наличии сложной процедуры регистрации и отсутствии специальных механизмов защиты по сравнению с другими доменными именами.
Description: The basic issues of registration and protection of domain .ua. The question of legal regulation of these laws, and put forward the thesis that it is entirely contractual relationship and only legislator gives definitions of certain concepts. Attention is paid to a high enough price for a domain name .ua if complicated registration procedures and the lack of specific protection mechanisms compared to other domain names.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10846
Appears in Collections:Тези, доповіді студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zamkovyi.pdf176,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.