Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10744
Title: Судове право: крок від теорії до галузі права
Other Titles: Судебное право: шаг от теории к отрасли права
Authors: Москвич, Л.М.
Keywords: судове право
предмет судового права
судові правовідносини
об’єкт судового права
суб’єкти судового права
метод судового права
судебное право
предмет судебного права
судебные правоотношения
объект судебного права
субъекты судебного права
метод судебного права
judicial law
subject-matter of judicial law
Issue Date: 2015
Citation: Москвич Л. М. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л. М. Москвич // Право України. – 2015. – № 3 – С. 18–25.
Abstract: У статті зроблено системний аналіз точок зору щодо розуміння теоретичної конструкції «судове право». Наголошується, що основною проблемою в усталенні судового права в науковому обігу є відсутність комплексних наукових досліджень щодо його предмета, об’єкта, суб’єктів, методів правового регулювання тощо. Висловлюється авторське бачення змісту цих питань. Робиться висновок про доцільність кодифікації судового права в окремому правовому акті.
В статье анализируются точки зрения на природу и предмет судебного права. Отмечается, что основной проблемой в становлении судебного права является отсутствие комплексных научных исследований, посвященных его предмету, объекту, субъектам, методам правового регулирования и др. Высказывается авторский взгляд на сущность и содержание этих явлений. Делается вывод о целесообразности кодификации судебного права в отдельном правовом акте.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10744
Appears in Collections:Наукові статті кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskvich_18-25.pdf362,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.