Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10546
Title: Конституційно-правові гарантії свободи слова
Authors: Слінько, Тетяна Миколаївна
Keywords: права і свободи
конституція
свобода думки і слова
свобода вираження поглядів
конституційні гарантії
ідеологічна багатоманітність
Issue Date: 2014
Citation: Слінько Т. М. Конституційно-правові гарантії свободи слова / Т. М. Слінько // Наше право. – 2014. – № 9. – С. 11–16.
Abstract: У статті аналізується право людини і громадянина на свободу думки і слова, на вільне вираження поглядів і переконань та конституційно – правові гарантії його забезпечення. Надається аналіз різних наукових точок зору та наукових підходів щодо визначення гарантій прав і свобод людини і громадянина. Особливу увагу автор приділяє аналізу конституційних норм, діючого інформаційного законодавства та практики його застосування. Автор зазначає, що ефективна реалізація зазначених громадянських прав і свобод можлива за умови створення сприятливого правового середовища.
В статье анализируется право человека и гражданина на свободу мысли и слова, на свободное выражение взглядов и убеждений и конституционно – правовые гарантии его обеспечения. Дается анализ разных научных точек зрения и научных подходов относительно определения гарантий прав и свобод человека и гражданина. Особое внимание автор уделяет анализу конституционных норм, действующего информационного законодательства и практики его применения. Автор указывает, что эффективная реализация указанных гражданских прав и свобод возможна при условии создания благоприятной правовой среды.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_9_4
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10546
Appears in Collections:Наукові статті кафедри конституційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slinko_11-16.pdf140,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.