Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10492
Title: Еволюція мовного дискурсу в судових промовах видатних юристів XIX-XX ст.
Authors: Діомідова, О.Ю.
Keywords: ораторське мистецтво
судове ораторське мистецтво
судові промови
дискурс
ораторское искусство
судебное ораторское искусство
судебные речи
судовий дискурс
судовий переконувальний дискурс
Issue Date: 2015
Citation: Діомідова О. Ю. Еволюція мовного дискурсу в судових промовах видатних юристів XIX-XX ст. : монографія / Олена Юріївна Діомідова; за наук. ред. проф. Л. М. Пелепейченко. – Харків : Друк. Мадрид, 2015. – 199 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню еволюційних процесів у стратегіях і тактиках переконуючих промов на судових засіданнях Росії за період ХІХ, ХХ і початку ХХІ ст. У роботі теоретично обґрунтовано модель дослідження переконуючого судового дискурсу, уточнено термінологічний апарат дослідження: «еволюція», «стратегія», «тактика», «диспозитив доведення». Виявлено константні елементи диспозитива переконання, що притаманні мовним стратегіям і тактикам упевню вального характеру в усі часи і що не зазнають еволюції: залежність від соціального контексту; поліфункціональність переконувальних промов; синкретичність жанрів промови переконування і промови інформативного типу. Доведено, що сутність еволюції судової промови переконування визначається співвідношенням раціонального та емоційного складників, особливостями використання юристами маніпулятивних стратегій, функціональних ролей і масок.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10492
ISBN: 978-617-7294-42-8
Appears in Collections:Монографії кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diomidova_2015_mon.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.