Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10455
Назва: Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)
Інші назви: Проблемы судебно-экспертного исследования контрафактной аудиовизуальной продукции (по материалам уголовных дел)
Problems of forensic research of counterfeit audio-visual products
Автори: Авдєєва, Г.К.
Авдеева, Г.К.
Avdeeva, G.К.
Ключові слова: судова експертиза
аудіовізуальний твір
контрафактна аудіовізуальна продукція
ознаки контрафактної аудіовізуальної продукції
типовий аналог зразка аудіовізуальної продукції
судебная экспертиза
аудиовизуальное произведение
контрафактная аудиовизуальная продукция
признаки контрафактной аудиовизуальной продукции
типовой аналог образца аудиовизуальной продукции
forensic examination
audio-visual work
counterfeit audio-visual products
signs of counterfeit audio-visual products
typical analogue of standard of audio-visual products
Дата публікації: 2006
Бібліографічний опис: Авдєєва Г. К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г. К. Авдєєва ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2006. Рукопис являє собою дослідження на монографічному рівні проблем судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції. Визначено теоретичні засади судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. Досліджено проблеми, що виникають під час проведення даного виду експертизи. Здійснено аналіз завдань, що вирішуються під час експертного дослідження. Виокремлені типові ознаки контрафактної аудіовізуальної продукції, які зафіксовані на різних об’єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах) та запропоновані типові аналоги. Розроблена структура технічного та інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця (АРМ) судового експерта. Створена алгоритмізована експертна методика дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2006. Рукопись представляет собой исследование на монографическом уровне проблем судебно-экспертного исследования контрафактной аудиовизуальной продукции. Определены теоретические основы судебной экспертизы контрафактной аудиовизуальной продукции. Предложены авторские определения понятий предмета и объектов судебной экспертизы контрафактной аудиовизуальной продукции, экземпляра такой продукции. Исследованы проблемы, возникающие в процессе проведения данного вида экспертиз. Проведен анализ задач судебной экспертизы контрафактной аудиовизуальной продукции. Разработан комплекс типовых вопросов, разрешаемых в ходе данного вида экспертизы с учетом категории экспертной задачи. Предложен комплекс методов судебно-экспертного исследования контрафактной аудиовизуальной продукции. Определенное внимание уделено проблеме назначения данного вида экспертизы. Обосновывается целесообразность предоставления права следователю назначать судебные экспертизы по исследованию контрафактной аудиовизуальной продукции до возбуждения уголовного дела. Внесено предложение о дополнении ст. 75 УПК Украины таким текстом: «В случаях, когда принятие решения о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения экспертизы, она может быть назначена до возбуждения уголовного дела». Выявлены и систематизированы признаки контрафактной и лицензионной аудиовизуальной продукции. Проведена типизация и созданы комплексы типовых признаков контрафактной и лицензионной аудиовизуальной продукции, зафиксированных на разных объектах-носителях (компакт-дисках, аудио- и видеокассетах). Особое внимание уделено разработке типовых аналогов экземпляров лицензионной и контрафактной аудиовизуальной продукции. Предложена структура технического и информационного обеспечения автоматизированного рабочего места (АРМ) судебного эксперта для исследования данных объектов. Разработана алгоритмизированная экспертная методика по исследованию контрафактной аудиовизуальной продукции, которая состоит из таких блоков: методика исследования аудиовизуального произведения, методика исследования носителя произведения (компакт-диска, аудио- или видеокассеты), методика исследования полиграфического оформления аудиовизуальной продукции.
Опис: Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Examination. - Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2006. The manuscript is the research at monographic level of problems of forensic expert research of counterfeit audio-visual products. Theoretical of judicial examination of counterfeit audio-visual products are set. The problems which decide by examination of counterfeit audio-visual products is developed. The tasks of judicial examination is analise. The signs of counterfeit and licensed audio-visual products which is fixed on different objects-transmitters are built (compact disks, audio- and video cassettes) and the typical analogues is offered. The structure of the technical and informative providing of workstation of judicial expert is elaborate. An algorithmic expert method on research of counterfeit audio-visual products is created.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10455
Розташовується у зібраннях:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avdeeva_avt_2006.pdf762,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.