Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10241
Title: Окремі аспекти досягнення балансу інтересів працівника та роботодавця в питаннях матеріальної відповідальності
Authors: Феленко, Ю.А.
Keywords: працівник
роботодавець
матеріальна відповідальність
сторони трудового договору
правовий статус
Issue Date: 2015
Publisher: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
Citation: Феленко Ю. А. Окремі аспекти досягнення балансу інтересів працівника та роботодавця в питаннях матеріальної відповідальності / Ю. А. Феленко // Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах : зб. наук. пр. (за матеріалами «Круглого столу», м. Харків, 26 трав. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 204–208.
Abstract: Автор звертає увагу на необхідність вивчення й аналізу складових частин інституту матеріальної відповідальності. Окрім того, досліджено та узагальнено теоретичні розробки до питання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Підтримано думку про необхідність доповнити науку трудового права новою функцією – функцією досягнення балансу інтересів працівника та роботодавця.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10241
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Felenko.pdf810,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.