Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10225
Title: Окремі питання правового регулювання забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ
Authors: Барабаш, Т.О.
Keywords: екологічна безпека
водопостачання
водопровідні мережі
житлово-комунальне господарство
система каналізації
Issue Date: 2015
Publisher: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
Citation: Барабаш Т. О. Окремі питання правового регулювання забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції у контексті вимог СОТ / Т. О. Барабаш // Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах : зб. наук. пр. (за матеріалами «Круглого столу», м. Харків, 26 трав. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 74–81.
Abstract: У статті розглянуто проблеми забезпечення екологічної безпеки у сфері водопостачання в Україні. У публікації визначено ключові заплановані зміни, до яких слід віднести: закріплення зобов’язання держави забезпечити усі міста та селища системами каналізації; створення переліку уразливих зон та запровадження принципу додаткової очистки стічних вод перед скидом у таких зонах.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10225
Appears in Collections:Наукові статті кафедри екологічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barabash.pdf945,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.